Direkte til sidens indhold

Dyb frustration i telebranchen: Klima-Dan dukker ikke op

I telebranchen er der en udbredt oplevelse af, at områdets minister Dan Jørgensen (S) ikke prioriterer telekommunikation og digital infrastruktur.

Foto: Pressefoto / Klimaministeriet

Der hersker dyb skuffelse i telebranchen over manglende engagement fra Dan Jørgensen (S), der udover Klima- Energi- og Forsyning også er Danmarks Teleminister.

Ifølge Radars oplysninger har teleministeren ikke været til stede under de seneste to temamøder i teleforligskredsen, hvor ministeriet selv har indkaldt repræsentanter for branchen.

Derudover har flere repræsentanter fra branchens store virksomheder, der ikke ønsker at stå frem ved navn, bekræftet, at de ikke har haft et møde med ministeren, og at de ikke kender nogen, som har.

Techmediet Radar har spurgt Klima- Energi- og Forsyningsministeriet, hvor mange gange teleministeren har mødtes med repræsentanter for telebranchen, samt hvor mange gange ministeren har deltaget i møder med teleforligskredsen. Ministeriet afviser at svare på spørgsmålene.

Droppede konference

Ministerens manglende interesse for branchen blev for nyligt meget tydelig. Mens hele telebranchen var samlet i slutningen af oktober på deres årlige konference, Tele21, blev Dan Jørgensen væk.

Ministerens fravær til branchens årlige komsammen skal ses i lyset af, at der ifølge kilder tæt på arrangementet var blevet sendt en invitation uden dato til ministeren. Alligevel var svaret, at det igen i år ikke var muligt for ministeren at deltage.

Som erstatning blev Venstres teleordfører, Christoffer Melson, bedt om at holde en tale, hvor han kom med de ideer og ambitioner for området, han ville føre igennem som minister.

– Det var næsten en provokation, at jeg blev bedt om at agere minister på området, fordi den rigtige ikke kunne finde tid til at komme, siger Christoffer Melson.

Hvem er vores minister?

Martin Lippert, der er CEO for GlobalConnect, der blandt andet leverer fibernet til store dele af Danmark samt andre nordiske lande, havde ‘glemt’, hvem der var minister for teleområdet i Danmark, fortæller han.

– Dan Jørgensen er uden tvivl engageret i noget helt andet end at få udrullet den digitale infrastruktur til hele Danmark. Det er selvfølgelig ærgerligt, for vi ved, at det er med til skabe vækst uden at det påvirker klimaet, siger Martin Lippert.

Som øverste ansvarlig for en virksomhed, der blandt andet leverer internet til de offentlige arbejdspladser i Danmark, har han aldrig haft et ‘kaffe-møde’ med teleminister Dan Jørgensen.

Den svenske digitaliseringsminister, har han derimod haft kontakt til flere gange, fortæller Martin Lippert.

Han mener, at den danske regering bør kigge mere mod Sverige og Norge, hvor de er længere fremme i forhold til at prioritere den digitale infrastruktur.

– Vi kan sagtens nå det endnu, men det er vigtigt, at regeringen har det for øje, at det kræver en ekstra indsats. Der er gode intitiativer, men vi er bagud i forhold til vores nordiske naboer, siger han.

Martin Lippert understreger, at embedsværket gør et stort stykke arbejde for at sikre fremdriften, men han mener, at interessen for teleområdet er faldet ned mellem to stole.

– Ministeren har aldrig besøgt GlobalConnect eller taget initiativ til at rejse en diskussion af, hvor vi skal hen. Vi har på den anden side heller aldrig inviteret ham, så det ligger jo på begge sider. Man kan jo godt forstå, at han har andet på agendaen, men man må spørge sig selv, om klimaområdet er blevet for stort til, at han også kan varetage teleområdet, siger han.

“Fuldstændigt fraværende”

En anden, der er dybt skuffet over ministeren, er teleanalytiker John Strand, der lever af at levere viden og rådgivning om reguleringen af telebranchen til internationale virksomheder.

Han mener, at ministeren er ‘fuldstændig fraværende både åndeligt og fysisk’.

– Det er skræmmende, fordi den digitale infrastruktur er fundamentet for den grønne omstilling, og jeg kan forstå, at statsministeren har en klar holdning til, at vi skal fremme digitaliseringen, som teleministeren åbenbart ikke deler, siger John Strand.

John Strand har tidligere været med til at kaste lys på, at den daværende teleminister Helge Sander (K) kun havde holdt syv formelle møder med repræsentanter for branchen på seks år som minister.

Branchen er ‘dybt frustreret’

Ifølge Christoffer Melson (V) engagerer den nuværende minister sig ‘alt for lidt’ i teleområdet, der kort sagt dækker over den danske mobil- og bredbånds-dækning, som staten har ansvaret for at regulere.

– Jeg synes, at det er en del af ministerens job at være i dialog med branchen, og derfor er det underligt, kritisabelt og uklogt, at ministeren igennem flere år ikke vil mødes med branchen eller engagere sig i arbejdet, siger han.

Et eksempel på en direkte konsekvens af ministerens manglende prioritering er ifølge it-ordføreren udskydelsen af Danmarkshistoriens største frekvensauktion. Derudover udløber det nuværende teleforlig ved årsskiftet og forhandlingerne er blevet ‘udskudt til det allersidste’ ifølge Melson.

Det er ikke kun i oppositionen, at der er kritik af ministerens manglende engagement.

Flere aktører og repræsentanter for telebranchens virksomheder, der ikke ønsker at stå frem, bekræfter, at de aldrig har haft et møde med ministeren. En af dem udtrykker ‘dyb frustration’ over den manglende interesse fra ministeren.

– Vi vidste godt, at det ville blive svært, men der er nul interesse, lyder det.

Klimafokus

Da Dan Jørgensen blev minister, var det første, han gjorde, at ændre på rækkefølgen i ministeriets navne, således at klima blev nævnt først.

I et organisationsdiagram på ministeriets hjemmeside, er det svært at se, hvor teleområdet er placeret. En pressemedarbejder oplyser, at teleområdet er placeret under ‘viden, forskning og omstilling’ i departementet. Teleområdet er desuden placeret under Energistyrelsen.

I Dansk Erhverv mener Poul Noer, der er fagchef for telepolitik, at der mangler et ‘tværministerielt fokus’ på telebranchens samlede udfordringer.

– Langt hen af vejen gør embedsmændene et godt stykke arbejde, men problemerne opstår, fordi der er nogle magtbalancer på Slotsholmen, der ikke altid falder ud til vores fordel, forklarer Poul Noer.

Han nævner ‘drakonisk’ lovgivning om leverandørsikkerhed, den aktuelle logningslovgivning, en ny lagrings-afgift og en afskaffelse af momsfritagelse, som noget, der samlet har ramt branchen hårdt på det seneste.

Tilsvarende er der behov for en revision af planloven, hvis teleselskaberne skal leve op til de dækningskrav, som staten udformer i forbindelse med frekvensauktioner.

Sagerne er spredt ud over både Justitsministeriet, Indenrig- og Boligministeriet,  Kulturministeriet, Erhvervsministeriet og endelig Klima- Energi og Forsyningsministeriet.

– Vi savner, at man har det her helhedsblik fra et ministerium, der gør det nemmere for branchen at forholde sig til de mange nye tiltag. Vi har tidligere peget på, at erhvervsministeriet kunne være et sted, hvor man kunne få telebranchen bragt i spil, siger han.

Poul Noer bekræfter, at der tidligere har været ‘en større imødekommenhed for at stille op til forskellige brancheevents’.

– Vores håb er, at hvad enten det bliver mere fokus fra ministerens side eller mere koordination, at vi kan komme uden om de kritiske situationer, siger han.

At teleområdet ikke fylder mest for ministeren med ansvaret for klimaområdet, giver mening for Jakob Willer, der er direktør for brancheforeningen TeleIndustrien.

Men det er vigtigt, at de opgaver, der er på området, bliver prioriteret og løst, mener han.

– Det vigtigste er, at teleområdet ligger et sted, hvor der er en minister, der kan tage ansvaret for det. Lige nu er der opgaver med at forbedre rammerne for udbygning af 5G og bredbånd, som vi ønsker politisk opmærksomhed på, siger han.

S: Kan ikke genkende billedet

I Socialdemokratiet kan teleordfører Kasper Roug ikke genkende, at ministeren er for fraværende i forligskredsen.

– Jeg har selv siddet til møder i teleforligskredsen med ministeren i april, og nu er vi i gang med forhandlingerne, siger Kasper Roug.

Hvad siger du til, at ministeren igen i år ikke dukker op til den årlige telekonference?

– Jeg deltog som ordfører istedet for ministeren, så vi var repræsenteret. Der er ikke noget underligt i, at du som minister ikke kan finde tid til en konference, fx. fordi du skal til COP26.

Flere steder i branchen hersker der en ‘dyb skuffelse’ over, at ministeren ikke engagerer sig i området?

– Jeg kan godt genkende, at man er utålmodig på teleområdet, men det er der ikke noget specielt i. Sådan er det på mange områder. Jeg ser en regering, som vil teleområdet, og vi er nået et langt stykke af vejen.

Er du enig i, at det er en ministers opgave at mødes med folk fra branchen?

– Jeg kan ikke kommentere på, om ministeren har været til møder med branchen, for det ved jeg ikke.

Hvad tænker du om, at teleområdet ikke fremgår af organisationsdiagrammet i ministeriet?

– Jeg ved ikke, om man kan se det på et organisationsdiagram. Du har en fornemmelse af, at der er noget, der ikke bliver prioriteret, men jeg har svært ved at genkende det billede.

Radar har bedt om en kommentar fra Dan Jørgensen til sagen. Det er ikke lykkes. Men ministeriets presseafdeling skriver:

“Det er ikke muligt at få ministerens kommentar til møder med forskellige personer.”

Forsvarsminister: Nyt FE-tilsyn skal forholde sig til menneskerettigheder
Spionage

Forsvarsminister: Nyt FE-tilsyn skal forholde sig til menneskerettigheder

Eksperter er dybt bekymrede over, at de store datamængder, som Forsvarets Efterretningstjeneste indsamler, ikke længere er underlagt tilsyn. Kun enkelte partier er kritiske til citat, mens Forsvarsministeriet understreger, at en ny FE-lov vil forholde sig til danskernes privatliv.