Direkte til sidens indhold

Sundhed.dk-chefer og Netcompany sidder som ‘privatpersoner’ i fond, der skal kommercialisere sundhed.dk

En direktør og chef fra sundhed.dk og en partner i Netcompany sidder som ‘privatpersoner’ i en erhvervsdrivende fond, der skal kommercialisere sundhed.dk. Juraeksperter kalder deres rolle problematisk.

Direktør Morten Elbæk fra Sundhed.dk / pressefoto

Sundhed.dk’s mangeårige direktør Morten Elbæk Petersen og Jakob Uffelmann, chef for platformens Løsning og Vedligehold, er begge ‘privatpersoner’, når de arbejder for fonden Sundhed.dk International. Den har kort fortalt til formål at kommercialisere sundhed.dk i udlandet.

– Vi sidder ikke i fonden som folk fra sundhed.dk, men som privatpersoner, lyder det til Techmediet Radar fra Jakob Uffelmann, der fungerer som fondens direktør, hvor han bliver aflønnet for sine timer.

Fondens bestyrelsesformand er Thomas Kofoed, der er partner og øverste ansvarlige for sundheds-it i Netcompany. Og fonden har adresse på Grønningen 17, Netcompanys hovedsæde.

Netcompany har med egne ord været en central samarbejdspartner under opbygningen og vedligeholdelsen af sundhed.dk.

Derudover sidder der repræsentanter fra to andre it-firmaer, der henholdsvis laver robotteknologi og rådgivning indenfor sundheds-it.

På sundhed.dk’s hjemmeside omtales fonden som en ‘konsulent-service’, hvor sundhed.dk sammen med private virksomheder kan implementere lignende løsninger på andre markeder.

————

Faktaboks: Sundhed.dk Internationals bestyrelse

(Formand) Partner i Netcompany ,Thomas Tage Kofoed, 

Direktør i Sundhed.dk, Morten Elbæk Petersen (Udpeget af sundhed.dk som medlem)

Direktør i Serenia og formand for IT-branchens sundhedsudvalg, Freddy Lykke Nielsen

Direktør i Public Intelligence Technologies, Peter Julius Jørgensen 

Chef for løsning og vedligehold i sundhed.dk, Jakob Uffelmann (Fondens adm. direktør)

————

Privatpersoner er problematisk

Konstruktionen af den private fond sker efter loven om erhvervsfremme.

Men to juraeksperter kalder alligevel fondens konstruktion for ‘problematisk’ og ‘mærkelig’.

– Der kan være mange gode grunde til, at ledelsen fra sundhed.dk deltager i en fond, der kan medvirke til at skabe profit for danske virksomheder. Men at to topfolk fra en offentlig ejet virksomhed, sidder der som privatpersoner, er problematisk, siger Jesper Olsen, formand for Transparancy International og ekstern lektor i offentlig ret ved Københavns Universitet.

Han forklarer, at det ville være meget mere klart, hvis de sad der som udpeget af sundhed.dk med ansvar både overfor sundhed.dk og overfor fonden, med de regler der nu gælder.

Ellers kan der opstå interessekonflikt.

I fondens årsrapport fra 2018 fremgår det, at bestyrelsen ikke lever op til anbefalingerne om uafhængighed. Og netop den mulige interessekonflikt er direktør i fonden Jakob Uffelman godt klar over, fortæller han til Techmediet Radar.

– Jeg sørger for at holde min sti meget ren i forhold til, hvad jeg gør i sundhed.dk. I den position jeg har, er jeg ikke indkøber af it-ydelser. Så jeg er ikke kunde hos Netcompany, for det ville se dumt ud. Jeg er heller ikke blind for, at virksomheder henvender sig til fonden med håb om, at det kunne bringe noget med sig på hjemmemarkedet, fortæller Jakob Uffelmann.

Men den forklaring mener Jesper Olsen ikke holder:

– På hvilket grundlag holder de så deres sti ren?, siger han og efterlyser mere åbenhed og klarhed i, hvad fonden laver.

Det spørgsmål vender vi tilbage til.

Ingen plan for økonomien

Siden oprettelsen i 2017 har fonden kørt med underskud, og der har ikke været nogen nævneværdig økonomisk aktivitet. Et større bud på at udvikle en sundhedsplatform i England, tabte fonden for nyligt.

Men hvis fonden på et tidspunkt får mere aktivitet, er der ikke en plan for, hvordan pengene skal forvaltes, og det kan blive problematisk at få pengene uddelt, fortæller direktøren.

– Hvis vi bliver en pengetank, så skal vi ændre på konstruktionen for at få midlerne ud og gøre nytte, siger Jakob Uffelmann.

Det undrer juraprofessor Frederik Waage fra Syddansk Universitet, der kalder det for en ‘mærkelig’ konstruktion.

– Når man ikke ved, hvor pengene går hen, er det svært at sige noget om medlemmernes habilitet. Helt overordnet set skal man være påpasselig med at begive sig ind i det her samarbejde med private aktører, da sundhed.dk er en offentlig ejendom, og derfor skal arbejdet komme staten til gode, siger han.

Juraprofessoren mener, at det kan give anledning til problemer, hvis fondens direktør og bestyrelsesmedlemmer medvirker til at tjene penge til en privat fond som privatpersoner, når arbejdet er så tæt knyttet til det fællesoffentligt ejede sundhed.dk.

– Hovedproblemstillingen er, at de samtidig med at være ansatte i et fuldt offentligt organ, tilsyneladende skal tjene penge på at sælge dele af sundhed.dk i en udenlandsk sammenhæng. Embedsmænd kan godt tjene penge på deres generelle knowhow fra det offentlige f.eks. ved foredragsvirksomhed. Men det er ikke det, vi er ude i her. Det ligner mere en konstruktion, som skal lukrere direkte på sundhed.dk’s indhold, siger Frederik Waage.

Ifølge begge juraeksperter er det svært at gennemskue, hvad fonden foretager sig, da der kun sparsomme informationer på hjemmesiden. Det er heller ikke muligt at få aktindsigt i fondens kommunikation eller referater fra bestyrelsesmøderne-

Kritikken om manglende åbenhed, forklarer direktøren Jakob Uffelmann med, at der ikke har været ret mange projekter at være åbne omkring.

– Jeg vil til dels give ham ret. Det er vigtigt, at vi skaber transparens om arbejdet. Men hvis nogle spurgte kritisk, så ville jeg henvise til vores regnskaber for at vise, at der ikke foregår noget. Når det bliver relevant lægger vi vores projekter op på hjemmesiden, så alle virksomheder kan se det, hvis de er interesseret, siger han.

Fonden skærmer sundhed.dk

Men hvorfor var det overhovedet nødvendigt med en privat fond, når der stort ikke har været nogen aktivitet i den?

Sundhed.dk er de sidste mange år blevet overrendt af efterspørgsel fra udlandet på den unikke adgang alle borgere har til deres sundhedsdata på platformen. Det gælder både private firmaer, samt store organisationer som WHO. Derfor er fonden en måde at ‘skærme’ sundhed.dk, forklarer sundhed.dk’s direktør, Morten Elbæk Petersen.

– På et tidspunkt får vi et spørgsmål fra en norsk delegation, om de kan købe en kopi. Denne og andre lignende forespørgsler sætter fra 2012 og frem gang i tankerne om muligheden for et koncept, som kan gøre det muligt at lade andre genbruge vores koncept og trække på vores erfaringer, siger han op tilføjer:

– Samtidig er der behov for at inddrage andre til at lave det konkrete arbejde, da sundhed.dk’s ledelse og organisation ikke er gearet til at arbejde med udvikling for andre lande, skriver Morten Elbæk Petersen i en mail.

Fonden blev derfor dannet som en kommerciel pendant til foreningen Healthcare Danmark, der drives af de største sundhedsvirksomheder i Danmark, og som tager sig af at arrangere ture og oplæg for udenlandske delegationer. Foreningen Healthcare Danmark må ikke tjene penge, og det samme gælder for sundhed.dk.

Direktør: Intet problem

Morten Elbæk Petersen skriver i en mail til Techmediet Radar, at han er udpeget af sundhed.dk til at efterleve fondens formål. Han ser intet problem i, at han som embedsmand i en offentligt ejet virksomhed, kan have interessekonflikter med den erhvervsdrivende fond, hvor han sidder som privatperson.

– Får sundhed.dk en ny direktør ændrer det i princippet ikke på, at jeg vil fortsætte som medlem af fondens bestyrelse. I den virkelige verden skal det dog naturligvis være en fra sundhed.dk-organisationen, som kender til den aktuelle løsning og de aktuelle internationale kontakter, siger Morten Elbæk Petersen.

Han forklarer, at fonden løbende søger nye medlemmer, som kan indgå i arbejdet.

– Det er dog – for nu at være ærligt – ikke helt nemt. Dels fordi det koster lidt penge og lidt tid at deltage, og dels fordi mange danske firmaer oplever at have en i forvejen god omsætning såvel på hjemmemarkedet som i udlandet, siger han.

Ifølge Radars kilder er flere store, danske it-leverandører blevet inviteret ind i fonden.

Bestyrelsformand: Har intet med Netcompany at gøre

Techmediet Radar har stillet en række spørgsmål til bestyrelsesformand i fonden Thomas Kofoed, der er partner i Netcompany med ansvar for 250 medarbejdere.

Hvilken interesse har du som partner i Netcompany i at deltage i fonden?

– Mit arbejde i bestyrelsen foregår som privatperson og har ikke noget med mit arbejde i Netcompany at gøre. I kraft af mine mange års erfaringer med at udvikle og drive komplekse IT-systemer – særligt inden for sundhedssektoren – har jeg en vis ekspertise og en naturlig interesse i al digitalisering og teknologi, der er relateret til vores sundhed. Det er det, jeg bringer i spil i mit arbejde med fonden, siger Thomas Kofoed.

Hvordan forholder du dig til, at det kan se ud som om, at Netcompany får en fordel i det hjemlige marked i forhold til, at I har vundet adskillige kontrakter med sundhed.dk?

– Det kan jeg fuldstændig afvise. I Netcompany byder vi på kontrakter på samme vilkår som alle andre. Vi vinder nogle. Og vi taber nogle. Det har intet med mit arbejde i fonden at gøre, siger han.

Hvordan forholder du dig som bestyrelsformand til, at to juridiske eksperter synes, at det er problematisk at embedsmænd fra sundhed.dk sidder som ‘privatpersoner’ i en erhvervsdrivende fond med private virksomheder, hvor der er meget lidt gennemsigtighed?

– Det må jo stå for eksperternes egen regning. Alle bestyrelsesmedlemmerne i fonden Sundhed.dk International sidder på posterne i kraft af deres individuelle ekspertise, lyder det.

Ejere kender ikke til fonden

Techmediet Radar har forsøgt at få en kommentar fra formanden for sundhed.dk’s bestyrelse, Lone Langballe (DF), der er afgående regionsrådsmedlem i Region Midtjylland, men hun kendte ikke noget til fonden.

Heller ikke formanden for sundhed.dk’s styregruppe, Claus Kofoed, IT-direktør i Region Midtjylland, ville kommentere på fondens arbejde, da han ikke har nogen ‘berøring’ med fonden, skriver han.

Vi ville gerne spørge dem, hvad de som repræsentanter for ejerne bag sundhed.dk, som er staten, regionerne og kommunerne, mener om, at Sundhed.dk’s ledende medarbejdere arbejder i en fond, der potentielt kan have interessekonflikter – og hvor opgaven er at komercialisere deres produkt.

Platformsdirektiv vedtaget i EU-parlamentet
Platformsøkonomi

Platformsdirektiv vedtaget i EU-parlamentet

Efter et langt og mudret politisk magtspil har Europa-parlamentet vedtaget et platformsdirektiv, som vil gøre app-ansatte Wolt-bude og Uber-chauffører til lønmodtagere.

Forsvarsminister: Nyt FE-tilsyn skal forholde sig til menneskerettigheder
Spionage

Forsvarsminister: Nyt FE-tilsyn skal forholde sig til menneskerettigheder

Eksperter er dybt bekymrede over, at de store datamængder, som Forsvarets Efterretningstjeneste indsamler, ikke længere er underlagt tilsyn. Kun enkelte partier er kritiske til citat, mens Forsvarsministeriet understreger, at en ny FE-lov vil forholde sig til danskernes privatliv.