Direkte til sidens indhold

Professor: DTU hænger på Lindholm-regning til 200 millioner – kommer minister til undsætning ?

DTU kan ikke komme udenom 200 millioner kroners regning for biologisk rengøring af øen Lindholm, mener professor. Minister vil i dialog.

Uddannelses- og Forskningsminister Christina Egelund / Foto: Uddannelses- og Forskningsministeriet

Danmarks Tekniske Universitet (DTU) er blevet pålagt at betale 200 millioner kroner for den biologiske rengøring af øen Lindholm, der i mange år husede Danmarks veterinære beredskab og forskningsfaciliteter. Det blev afgjort af en voldgift, hvor Bygningsstyrelsen og DTU stod ansigt til ansigt for at løse konflikten om, hvem der skulle dække udgifterne til den såkaldte ‘dekommissionering’.

Nu viser en aktindsigt, som Radar har fået, at daværende forsknings- og uddannelsesminister Ane Halsboe samt transport- og boligminister Benny Engelbrecht allerede i november 2019 blev oplyst af DTU om, at universitetet ikke mente at have mulighed og hjemmel til at bruge uddannelses- og forskningsmidler til at betale for Lindholm-rengøringen.

I brevet skriver DTU’s bestyrelsesformand og rektor, at universitet hverken har “bevillingsmæssig dækning eller heller bevillingsmæssig hjemmel til at udføre den biologiske dekommissionering, idet DTU, jf. Rigsrevisionens rapport om konkurrenceudsættelse af beredskabsopgaven, med al tydelighed har understreget, at universitetet ikke må benytte bevillinger, som er givet til andre formål til opgaven.”

Professor: DTU hænger på regning

Nu beder DTU forsknings- og uddannelsesministeren finde finansiering til dække dekommissioneringen. Grundet voldgiftens afgørelse står DTU nu i en situation med et stort underskud, der betyder at forskningen og undervisningen i data, algoritmer, matematik, fysik og kvantemekanik kan blive beskåret på grund af udgifterne til rengøringen.

Juraprofessor med speciale i offentlig forvaltning Sten Bønsing vurderer, at DTU ikke kan slippe for rengøringsregningen:

– Er man blevet dømt, også i en voldgift, så er det hjemmelsgrundlaget.

Tilsidesætter det DTU’s argument om, at universitetet ikke mener at have hjemmel og dermed lov til at betale for en biologisk rengøring?

– Ja, det ændrer ikke noget. Hvis man bliver dømt til at betale, så er det som gælder. Det er hjemlen. DTU jo kan gøre deres synspunkt gældende i fogedretten og se, hvad fogeden siger.

Billede: DTU

Minister: Vi er i dialog

DTU har indført ansættelsesstop og givet mulighed for, at ansatte kan søge frivillige fratrædelser, mens ledelsen har varslet, at fyringer kan blive nødvendige. Nybygninger og andre investeringer er desuden udskudt. Midt i december blev de ansatte orienteret om situationen.

Forsknings- og uddannelsesminister Christina Egelund siger i en skriftlig kommentar til Radar, at hun er i dialog med DTU om en løsning. Dermed svæver det i det uvisse, om ministeriet er klar til at finde de ekstra penge til DTU.

– Uddannelses- og Forskningsministeriet oplyser, at DTU tidligere har rejst problemstillingen over for ministeriet. Der er siden pågået en voldgiftssag mellem Bygningsstyrelsen og DTU, der ifølge DTU blev afgjort i november 2022. Kendelsen er ikke offentligt tilgængelig, men DTU har 17. januar 2023 skriftligt orienteret Uddannelses- og Forskningsministeriet om, at kendelsen pålægger DTU at afholde udgifterne for dekommissionering. Derfor er Uddannelses- og Forskningsstyrelsen gået i dialog med DTU og bedt dem om at uddybe sagen.

Forsvarsminister: Nyt FE-tilsyn skal forholde sig til menneskerettigheder
Spionage

Forsvarsminister: Nyt FE-tilsyn skal forholde sig til menneskerettigheder

Eksperter er dybt bekymrede over, at de store datamængder, som Forsvarets Efterretningstjeneste indsamler, ikke længere er underlagt tilsyn. Kun enkelte partier er kritiske til citat, mens Forsvarsministeriet understreger, at en ny FE-lov vil forholde sig til danskernes privatliv.