Direkte til sidens indhold

Sofie tabte penge på kryptohandel: Nu bliver hun brandbeskattet og mister førtidspension

En førtidspensionist tabte stort på kryptovaluta. Fordi hun oplyste Skattestyrelsen om sine handler, bliver hun modregnet i førtidspensionen og får stort skattesmæk. Hundredvis af lignende sager er bevis på, at skattelovgivningen bør ændres hurtigst muligt, mener eksperter.

Med ærlighed kommer man længst, lyder et gammelt ordsprog.

For førtidspensionisten Sofie blev ærlighed en dyr fornøjelse. Efter at have tabt knap en halv million kroner på en udenlandsk kryptobørs, valgte hun at give Skattestyrelsen adgang til hendes handler.

Det betyder, at hun nu står til at skulle betale hele sin førtidspension tilbage fra 2017 og 2018. Samtidig får hun et stort skattesmæk med løbende renter, og Skat har truet med en mulig straffesag.

– Mine planer for min alderdom er væltet, fordi jeg har været ærlig omkring mine handler. At et tab kan udløse beskatning, føles som en straf ovenpå tabet. Oven i købet vil det medføre, at mit tab fordobler sig, siger Sofie, der er i starten af 60’erne.

Hun ønsker ikke at stå frem ved navn, så længe hendes skattesag stadig er under behandling hos Skatteankenævnet. Techmediet Radar kender hendes fulde identitet og har fået aktindsigt i hendes sag.

Få Radars nyhedsbrev her

Politisk tøven

Skat vurderer, at op mod en halv million danskere handler kryptovaluta. Det er ikke længere kun unge mænd, men et bredt udsnit af befolkningen, der prøver lykken på de ekstremt svingende kryptomarkeder.

Mange af dem står til at blive forgældede, hvis de vælger at oplyse skattemyndighederne om deres handler. For beskatning af kryptovaluta opgøres ulig andre typer af investeringer ikke efter et samlet billede af, om en person har tab eller gevinst på et år.

Sofie, som du skal høre mere om, har samlet tabt penge på sine investeringer i det risikofyldte kryptomarked, og har ikke taget penge ud på sin konto. Det er derfor en fiktiv fortjeneste, der betales skat af, da Sofie aldrig har haft pengene i hånden.

I øjeblikket afventer Skatteministeriet, at det uafhængige ekspertudvalg Skattelovrådet kigger på reglerne, men deres anbefalinger lander først ved udgangen af 2023. Derfor kan der gå mange år, før der kommer ny lovgivning. Flere skatteadvokater og eksperter fortæller samstemmende, at den politiske tøven har store konsekvenser for almindelige danskere.

– Skattereglerne er slet ikke gearet til kryptovaluta, og der er behov for, at vi kommer i gang med at lovgive snarest muligt, siger skatteretsprofessor Rasmus Kristian Feldthusen fra Københavns Universitet.

Lyt til Radars podcast med Facebook-whistleblower Frances Haugen

Mistede tilliden til banker

Sofie er blot en af mange tusinde danskere, der har mærket konsekvensen af skattereglerne.

Hun fik tildelt førtidspension efter et voldeligt overfald. I hendes lægejournaler fremgår det, at hun har pådraget sig en hjerneskade og fået PTSD.

Som førtidspensionist beslutter hun på grund af sit helbred og økonomiske situation at sælge sin ejerlejlighed. Indtægten fra salget ville hun have ud af banken. Det skyldes, at hun blev vildledt i det, der senere blev døbt Danske Banks ‘Home-finte’ i medierne. Hun tabte næsten 200.000 kr. på lejlighedssalget.

– Jeg havde mistet tilliden til banker helt, og jeg ville ikke have, at de skulle tjene på min pensionsopsparing, fortæller Sofie, som i mange år drev egen virksomhed.

Sofie har gennem sin uddannelse flere bekendte i it-miljøet. I oktober 2017 opretter hun en profil på kryptobørsen Coinbase for at flytte de fleste af sine penge væk fra banken.

Fordi fortjenesten fra lejlighedsalget ikke modregnes i førtidspension var det ikke et spørgsmål om at skjule pengene fra myndighederne.

– Jeg troede, at beløbet kunne overføres på en gang og blive stående. Det viste sig dog, at man var nødt til at købe kryptovaluta for at udvide sin grænse for kontantoverførsel. Det så jeg intet problem i, da jeg var overbevist om, at disse ville kunne bruges som betalingsmiddel, når jeg engang bliver folkepensioneret, siger Sofie.

I slutningen af 2017, hvor Sofie startede med at købe kryptovaluta strøg kursen opad, men i begyndelsen af 2018 faldt kursen på kryptovaluta med et brag.

– Selvom jeg ville lade midlerne stå, begyndte jeg at gå i panik og forsøgte desværre forgæves at rette op på mine tab ved at sælge ud, fortæller Sofie.

Resultatet var, at hun næsten tabte halvdelen af det beløb, som hun havde investeret i kryptovaluta. På grund af sin hjerneskade, kan hun knap nok huske, hvad hun foretog sig i den periode fra slutningen af 2017 og frem til midten af 2018, hvor hun vekslede sin pensionsformue om til Bitcoin, Ethereum og Litecoin.

Kan miste førtidspensionen

Sofie mistede næsten en halv million kroner på sine handler med kryptovaluta, men kan ikke få et fradrag for det samlede tab.

Det skyldes, at kryptovaluta beskattes efter cirka 100 år gamle regler fra statsskatteloven, som ellers kun gælder for guld og ædelstene. Skattestyrelsen har den opfattelse, at der i personskatteloven kan hentes støtte for at behandle gevinst og tab hver for sig.

Det betyder, at hver handel, delhandel eller veksel med gevinst beskattes som personlig indkomst på gevinst med en skat op mod 53 procent, mens handler med tab kun kan fradrages med 25 procent som fx. kørselsfradrag.

– Det er absurd, at gevinsterne bliver beskattet med over 50 procent, men at man kun får halvdelen i fradrag. Hvis værdien falder til det halve, ender man med at betale skat af penge, man aldrig har tjent. Det er reglernes håbløshed, og det er dybt uretfærdigt, siger skatteekspert Henning Boye Hansen fra revisionshuset BDO.

Det er den situation, Sofie er havnet i. Fordi hun er på overførselsindkomst rammes hun dobbelt. Dels beskattes hun, selv om hun har haft et nettotab, men derudover betyder Skattestyrelsens praksis, at hun også rammes på sin førtidspension.

Derfor bliver hendes førtidspension modregnet. Udbetaling Danmark, der udbetaler førtidspension, kan på grund af pensionsloven ikke tage højde for, at hun samlet har lidt et stort tab. Samlet set bliver hendes førtidspension derfor alene beregnet ud fra en større fiktiv gevinst, mens hendes tab ikke medtages.

Sofies advokat Helle Porsfelt, der er partner hos Hejm Vilsgaard, mener, at Skats praksis er forkert, og at Skat i stedet burde beskatte det efter en nettoopgørelse.

– Skattestyrelsens praksis for beskatning af kryptovaluta rammer alle skatteydere hårdt, da konsekvensen ofte er, at man beskattes af en fiktiv avance, men for førtidspensionister eller studerende rammer praksis endnu hårdere, da disse også rammes på deres pension og SU, siger hun.

Det er Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering som administrerer reglerne. Her skriver en embedsmand i et brev til Sofie, at sagen er en ’konsekvens af pensionsreglernes tætte kobling til skattereglerne og den skattemæssige behandling af kryptovaluta’.

‘Hvis der i nogle regler skal gøres noget ved det, vil det mest hensigtsmæssigt skulle ske på Skatteministeriets område; i skattereglerne,’ skriver embedsmanden.

Skat truer med straf

I Skats henvendelse til Sofie skriver de, at der muligvis kan blive rejst en straffesag. For Sofie blev hendes sygdomsforløb væsentligt forværret af den besked, fortæller hun.

– Jeg følte mig ydmyget og krænket af Skat, for jeg har aldrig haft nogen hensigter om at gøre noget kriminelt eller at spekulere. Mit eneste mål var at komme væk fra banksektoren, siger hun.

Når Skat i de fleste sager nævner muligheden for en straffesag, handler det om at de vil have mulighed for at kontrollere sager, der ellers ville være forældede.

Men Skat har svært ved at afgøre værdien af flere af Sofies handler og har derfor opgjort anskaffelsessum af en række køb til nul kroner, hvilket i deres afgørelse giver hende en større fortjeneste, end hvad hun selv har udregnet.

Ifølge skatteretsprofessor Rasmus Kristian Feldthusen fra Københavns Universitet, er det problematisk, når anskaffelsessummen ansættes til nul.

– Der er behov for at skattemyndighederne medvirker til en mere retvisende ansættelse i de her sag, siger Rasmus Kristian Feldthusen.

Skattestyrelsen oplyser, at de har registreret i alt 336 sager, hvor straf fremgår i forbindelse med kryptovaluta. Heraf er fire sager endt med bøder, mens yderligere fire sager er sendt til politiet.

Ringede til Skat

Skatterådets formand udtalte i 2014, at gevinster i kryptovaluta er skattefrie. Men i 2018 kom der en afgørelse i Skatterådet, som ændrede den opfattelse og fremover har næsten alle afgørelse endt med, at der var tale om spekulation.

I en samtale med en skattemedarbejder inden Sofie begyndte at handle, fik hun oplyst, at hun kun skulle beskattes, når hun hævede overskud fra kryptobørsen.

Af den grund har Sofie aldrig indberettet sit tab.

Men ved juletid i 2020 så Sofie i medierne, at tab på kryptovaluta også skulle oplyses. Hun ringede derfor til Skat, hvor en medarbejder noterede hendes henvendelse og opfordrede hende til nettoindberetning. Et par måneder senere ringede en venlig og forstående medarbejder, der hjalp hende med at samle samtlige handler fra den amerikanske kryptobørs, som hun sendte til Skat. Samme dag opgjorde hun derfor sine tab i hendes årsopgørelse. Hun havde selv regnet det frem til at være 476.000 kroner.

Men da hun fik sin årsopgørelse tilbage havde Skat opgjort hendes tab til 1,4 million kroner fordelt over to år. Hendes gevinst var på knap en million kroner.

Fordi Skat anser hendes investering som spekulation, står hun derfor til at betale næsten 230.000 kroner tilbage i skat med årlige renter på 8 procent. Samtidig skal hun modregnes førtidspensionen, hvilket løber op i omkring 250.000 kroner. I alt skylder hun derfor næsten det samme beløb til Skat, som hun reelt tabte på kryptovaluta.

– Havde mit mål været at investere og havde jeg tjent penge på kryptovaluta, ville jeg med glæde have betalt min skat og tilbagebetalt min førtidspension. Men jeg har lidt et stort tab, min pensionsopsparing er blevet langt mindre, og jeg har fremlagt dokumentation for, at jeg i den pågældende periode var voldsomt påvirket af hjerneskaden, og så vil de have skat af en fiktiv fortjeneste. Det er helt urimeligt, siger Sofie.

Liberale politikere: Bør ikke være sådan

Hos Liberal Alliance mener formand Alex Vanopslagh at sagen om Sofie udstiller den urimelige tilgang.

– Det bør selvfølgelig være sådan, at har man ikke et nettooverskud på sin handel med kryptovaluta, så skal man ikke betale skat. Det er en helt urimelig måde at behandle folk på, siger Alex Vanopslagh.

Han har stillet skatteministeren en række udvalgsspørgsmål om rimeligheden i de nuværende kryptovalutaregler.

Skatteminister Jeppe Bruus ønsker ikke at forholde sig til, om de nuværende regler er fair, men svarer i stedet, at han afventer Skattelovrådets vurdering.

Hos Nye Borgerlige har skatteordfører Lars Boje Mathiesen spurgt den tidligere skatteminister, om det kan være rimeligt, at folk som Sofie som førtidspensionist skal modregnes for at have tabt penge på en kryptobørs. Det svarede skatteministeren ikke på, da pensionsloven hører under Beskæftigelsesministeriet. Her konstaterer ministeriet:

‘Fortjeneste vil indgå i beregningen af førtidspension, da der er tale om personlig indkomst. Derimod vil tab ikke indgå i beregningen af førtidspension, da tabet ikke er en del af den personlige indkomst, men kun giver ret til et ligningsmæssigt fradrag.”

Niels Gade-Jacobsen, der er advokat og partner i Advora, har mange års erfaring med at rådgive om skattereglerne på kryptovaluta. Han mener også, at den nuværende model er unfair og siger, at mange af problemerne kunne løses, hvis man indførte et almindeligt nettoprincip, hvor tab og gevinst beskattes ens.

– Skattelovrådet er blevet bedt om at komme med nogle forslag til Skatteministeriet, men der vil formentlig gå langt tid inden dette sker, siger han og tilføjer:

– Det kan også være, at jeg for naiv i min tilgang til tingene, og man bare må acceptere, at der er nogle urimeligheder i systemet, og leve med det.

Skattestyrelsen: Borgerne har større ansvar

Techmediet Radar har forelagt kritikken i denne artikel for Skattestyrelsen. Her vil man ikke forholde sig til den konkrete sag eller de konkrete kritikpunkter, men svarer, at Skattestyrelsen som myndighed følger de regler, der er vedtaget.

‘Og når det kommer til beskatning af kryptovaluta, så er det et af de områder, hvor borgerne har et større ansvar, da de selv skal oplyse os om gevinster og tab. Det er ikke oplysninger, vi får automatisk som fx. ved handel med værdipapirer. Derfor skal borgerne også selv sørge for at sætte sig ind i reglerne, eller opsøge den nødvendige vejledning og som borger skal man være opmærksom på de skattemæssige aspekter, der er, når man handler med kryptovaluta’, lyder svaret fra en pressemedarbejder i Skattestyrelsen.

Techmediet Radar har forsøgt at få en kommentar fra Skatteminister Jeppe Bruus, men han er ikke vendt tilbage inden deadline

Platformsdirektiv vedtaget i EU-parlamentet
Platformsøkonomi

Platformsdirektiv vedtaget i EU-parlamentet

Efter et langt og mudret politisk magtspil har Europa-parlamentet vedtaget et platformsdirektiv, som vil gøre app-ansatte Wolt-bude og Uber-chauffører til lønmodtagere.

Forsvarsminister: Nyt FE-tilsyn skal forholde sig til menneskerettigheder
Spionage

Forsvarsminister: Nyt FE-tilsyn skal forholde sig til menneskerettigheder

Eksperter er dybt bekymrede over, at de store datamængder, som Forsvarets Efterretningstjeneste indsamler, ikke længere er underlagt tilsyn. Kun enkelte partier er kritiske til citat, mens Forsvarsministeriet understreger, at en ny FE-lov vil forholde sig til danskernes privatliv.