Direkte til sidens indhold

EU-udspil for platformsøkonomi: Her er hvad du bør vide

EU vil sikre, at arbejdere på digitale platforme får bedre social sikring. Derfor skal der indføres fem nye kriterier, der er centrale for at skelne mellem ansatte og selvstændige.

Op imod hver femte af de 28 millioner arbejdere på digitale platforme i Europa kan se frem til at blive klassificeret som lønmodtager. I hvert fald hvis EU-kommissionens nye udspil for platformsøkonomi bliver til virkelighed.

For efter knap et års ventetid, spiller EU-kommissionen nu ud med de regler, der har til formål at forbedre arbejdsvilkårene på digitale platforme som eksempelvis Wolt og Happy Helper. Samtidig skal reglerne være med til at sikre de muligheder og den fleksibilitet, som platformene tilbyder, lyder det i udkastet.

Det væsentligste element i udspillet er de kriterier, som kommissionen har stillet op for, hvornår en platform automatisk bliver ansat som arbejdsgiver.

Hvis platformen lever op til mindst to af de fem kriterier, bliver platformen automatisk arbejdsgiver

1. Platformen beslutter størrelsen på udbetalingen eller den øvre grænse

2. Platformen overvåger arbejdets udførelse gennem elektroniske hjælpemidler

3. Platformen begrænser friheden til at vælge sin arbejdstid eller fraværsperioder, til at acceptere eller afvise opgaver eller til at bruge underleverandører eller vikarer;

4. Platformen fastsætter regler med hensyn til udseende, adfærd over for kunderne af ydelsen eller udførelsen af arbejdet

5. Platformen forhindrer muligheden for at opbygge en kundebase eller at udføre arbejdet for andre

Ordentlige arbejdsvilkår for platformsarbejdere

EU-kommissionen skriver i udspillet, at kriterierne i praksis betyder, at alle nationale myndigheder fremover skal anse platforme, som lever op to af de fem kriterier, som arbejdsgiver.

Som arbejdsgiver skal de sørge for en række arbejdsvilkår, som EU har beskrevet:

1. Garanteret hviletid og betalt ferie

2. Betalt barsel og barn-syg fridage

3. Sundheds- og ulykkesforsikring

4. Ret til pension

5. Minimumsløn (national eller sektorbestemt)

Bevisbyrden og åbenhed om data

Selvom platformene fremover vil blive anset som arbejdsgivere, hvis de lever op til to af de fem nye kriterier, vil det være muligt for platformen at modbevise, at den er arbejdsgiver og dermed undgå arbejdsgiveransvaret.

Platformen skal med andre ord bevise, at der ikke er tale om et ansættelsesforhold.

I udspillet lægges der også op til, at platformene skal åbne deres data, så der bliver gennemsigtighed omkring, hvordan pris fastsættes og opgaver fordeles. Det kan blive et springende punkt, da mange platformsvirksomheder er notorisk lukkede omkring deres algoritmer, som anses for en central forretningshemmelighed.

Såkaldt automatiserede beslutninger skal også udsættes for menneskelig kontrol for at anskueliggøre, hvad de gør ved arbejdsvilkårene.

Forsvarsminister: Nyt FE-tilsyn skal forholde sig til menneskerettigheder
Spionage

Forsvarsminister: Nyt FE-tilsyn skal forholde sig til menneskerettigheder

Eksperter er dybt bekymrede over, at de store datamængder, som Forsvarets Efterretningstjeneste indsamler, ikke længere er underlagt tilsyn. Kun enkelte partier er kritiske til citat, mens Forsvarsministeriet understreger, at en ny FE-lov vil forholde sig til danskernes privatliv.