Direkte til sidens indhold

Blog: SMV’ernes digitaliserings-potentiale er stort, men hvor er pengene bedst givet ud?

For de fleste SMV’er vil investeringer i kunstig intelligens være penge lige ud ad vinduet, skriver Lasse Lundqvist fra SMV Danmark i en kommentar til Digitaliseringspartnerskabets forslag.

Af Lasse Lundqvist, konsulent i SMV Danmark

Kunstig intelligens er smart, men SMV’erne er ikke klar til en dedikeret implementering. SMV’erne har derimod typisk brug for lavpraktiske digitaliseringsløsninger, som sparer dem for at skrive fakturaer ud og bladre i ringbind.

I Danmark er SMV’erne forholdsvis langt fremme, når det kommer til digitalisering sammenlignet med andre lande. Desværre er der stadig et alt for stort gab mellem digitaliseringsgraden i SMV’erne og de store virksomheders. Der er altså både mulighed og potentiale i at øge digitaliseringsgraden i SMV’erne.

Men hvor skal SMV’erne lægge deres penge i forbindelse med investeringer i digitalisering, og hvor skal de passe på, de ikke brænder fingrene?

Massive investeringer

Under coronaen har vi i SMVdanmark oplevet, at SMV’erne har investeret massivt i digitalisering. Det skyldes blandt andet nedlukningen og de sociale begrænsninger, som fulgte med pandemien.

En stor del af virksomhederne har været nødsaget til at gentænke deres forretningsmodel, ved f.eks. at flytte virksomhedens aktiviteter online eller implementere andre digitale løsninger. Det har været nødvendigt for er forblive aktuelle for kunder og samarbejdspartnere og i sidste ende for at hente omsætning ind på trods af mange COVID-19 relaterede restriktioner.

Mange virksomheder har formået at omstille sig med rekordhøj fart og har oplevet en relativ høj omsætningsvækst grundet den digitale investering. SMV’ernes digitaliseringsbehov er dog endnu ikke mættet, og det er dermed stadig stadigt muligt at forbedre virksomhedernes produktivitet gennem øget digitalisering.

Ifølge et nyt studie fra Copenhagen Business School investerer godt 17 pct. af virksomhederne med færre end 250 ansatte i digitalisering, hvilket betyder, at dette er den mest udbredte investeringstype.

Mere præcist bliver der investeret i nye hjemmesider og IT-systemer som kundesystemer (CRM), Økonomisystemer (ERP) eller lignende.

En ny undersøgelse fra SMVdanmark viser, at ca. hver fjerde SMV enten i meget høj grad eller i høj grad prioriterer at forbedre produktiviteten i virksomheden gennem digitalisering.  Imens mener hver femte SMV, at en digital investering i virksomheden enten i meget høj grad eller i høj grad vil give omsætningsvækst over de næste to år.

Det er selvfølgelig ikke helt lige meget, hvilke digitale investeringer der foretages, så hvilke digitale investeringer i SMV’erne giver det største afkast?

Overgang til digital fakturering

Svaret er, at det kan – og ofte vil – variere fra branche til branche. Men helt grundlæggende er der digitale temaer som forener, og hvor SMV’erne overordnet set bør øge digitaliseringsgraden. En stor del af SMV’erne bruger lang tid på administrative processor som f.eks. manuel fakturering.

I det offentlige og i mange større virksomheder er man med stor succes overgået til elektroniske betalinger. Der ligger et enormt effektiviseringspotentiale for SMV’erne ved at overgå til elektronisk fakturering. Ifølge Nationalbankens Betalings-råd koster fakturahåndtering og bogføring op mod 3,5 mia. kr. årligt.

I lyset af digitaliseringspartnerskabets forslag til regeringen er vi i SMVdanmark glade for, at SMV’erne ikke står alene, når det gælder om at reducere administrative processor som faktura håndtering.

I SMVdanmark bakker vi op om digitaliseringspartnerskabets forslag om, at regeringen igangsætter en række konkrete initiativer for at automatisere de administrative processorer som f.eks. bogføring.

Virksomheder med færre end 250 ansatte bruger i gennemsnit 70.000 tusind kroner årligt i arbejdstid på fakturahåndtering, bogføring og indberetninger til myndighederne.

Der er altså klart rum for besparelser i SMV’erne ved investeringer i at automatisere administrative processor.

Dårlige digitale investeringer

Men hvilke digitale investeringstyper er det så, at den gennemsnitlige SMV’er skal passe på ikke at brænde fingrene ved?

Kunstig intelligens har efterhånden længe øget produktiviteten i en del virksomheder. Ifølge Danmarks Statistik benytter hver fjerde virksomhed kunstig intelligens i en eller anden grad. For nogle virksomheder er det supersmart, fordi kunstig intelligens i nogle tilfælde kan udføre opgaver, som normalt kræver menneskelig intelligens, både billigere og bedre.

Men for det fleste SMV’er vil investeringer i kunstig intelligens være penge lige ud ad vinduet. Det skyldes primært, at den gennemsnitlige SMV på nuværende tidspunkt ikke har den data og den datainfrastruktur, som skal til, før kunstig intelligens kan komme til virke optimalt.

Hvis man som håndværker eller frisør skal ud at foretage en digital investering, er pengene klar tbedst givet ud på effektivisering af de administrative processor som fakturering frem for dedikeret udvikling af en kunstig intelligens til effektivisering af virksomheden.

Forsvarsminister: Nyt FE-tilsyn skal forholde sig til menneskerettigheder
Spionage

Forsvarsminister: Nyt FE-tilsyn skal forholde sig til menneskerettigheder

Eksperter er dybt bekymrede over, at de store datamængder, som Forsvarets Efterretningstjeneste indsamler, ikke længere er underlagt tilsyn. Kun enkelte partier er kritiske til citat, mens Forsvarsministeriet understreger, at en ny FE-lov vil forholde sig til danskernes privatliv.